انجام کلیه امور حسابداری

تراز هزاران حساب
دسته بندی: امور حسابداری
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: تراز هزاران حساب
نوع تامین کننده: سایر
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 1
توضیح درباره محصول

انجام کلیه امور حسابداری توسط نیروهای مجرب با سابقه کار مناسب در حوزه مالی و حسابداری

انجام کلیه امور حسابرسی صورتهای مالی به صورت نیابتی از طرف موسسات دارای رتبه بندی و موسسات حسابرسی بورسی

انجام حسابرسی داخلی و راه اندازی سیستم حسابرسی داخلی برای شرکت های سایز بزرگ و هولدینگها

اسقرار سیستم حسابداری بر پایه اصولی برای شرکتهای نوپا

استقرار و تبدیل سیستم حسابداری اشخاص حقیقی به حقوقی