تگ چای کیسه ای ( تی بگ)

پویش چاپ
نوع تامین کننده: تولیدکننده / کارخانه - دارای پروانه تولید
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 150

0

توضیح درباره محصول

تگ چای کیسه ای ( تی بگ)

چاپ دو رو مقوا به صورت رجیسترشده، جهت استفاده برای تگ چای کیسه ای ( تی0 بگ)