باسکول 150 کیلویی صفحه نمایش دو طرفه

از 1 تا 1 روز
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: ابزار جلالیان
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 12,500,000 ریال
12,500,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 5