اگر آنچه را که میخواستید پیدا نکردید این فرم را تکمیل نمایید تا با شما تماس گرفته شود.
*
*
حداکثر حجم 2مکابایت

تونل ضدعفونی

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی دست

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی سطوح

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی سطوح

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی هوا با پوشش مساحت 200 متر مربع

حداقل تعداد سفارش 5
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

دستگاه ضد عفونی هوا با پوشش مساحت 400 متر مربع

حداقل تعداد سفارش 5
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)