تی بگ 25عددی ارل گری بدون لفاف

شهرزاد
دسته بندی: برنج و حبوبات
از 2 تا 3 روز
نوع تحویل: بر عهده خریدار
تامین کننده: شیرین پخش مجد
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 110,000 ریال
110,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 240
درباره تامین کننده

کار توزیع وپخش موادغذایی