خدمات مناقصه شرکت پترواکس

شرکت پترواکس
از 2 تا 12 روز
نوع تحویل: بر عهده تامین کننده
تامین کننده: شرکت پترواکس
نوع تامین کننده: سایر
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 1
توضیح درباره محصول

Tender Service

دریافت و ارسال اسناد مناقصه از سراسر کشور .

درباره تامین کننده

خدمات بارهوایی پترواکسیر سیرنگ

امکان توزیع و جمع آوری مرسولات از سراسر کشور توسط مدیران و کادری مجرب با طراحی و ارائه خدمات ویژه در صنعت حمل ونقل سریع و لجستیک ایران و استقرار نمایندگی در60 شهر کشوردر حال ارائه خدمات حمل ونقل سریع کالا و مراسلات داخلی و خارجی شرکتها و پیمانکاران بزرگ نفتی ، نیروگاهی ،پتروشیمی ،IT بیمه ، پزشکی ، مهندسی و...در سطح تهران ،ایران و بین المللی میباشد.

ماموریت شرکت پترو اکس

خدمات بارهوایی پترواکسیر سیرنگ با انتخاب شرکتهای موفق بعنوان مشتریان خود ، با انتخاب نیروهای برتر بعنوان سرمایه های انسانی خود و با ا رایه خدمات تخصصی و حرفه ای لجستیک و حمل و نقل سریع ، برای سهامداران شرکت بازده مالی ویژه و برای سرمایه های انسانی شرکت درآمد عالی و برای مشتریان خود ارزش افزوده و آسایش و آرامش به ارمغان خواهد آورد.

چشم انداز شرکت پترو اکس

شرکت پترواکس با هدف رسیدن به جایگاه انتخاب اول شرکتهای موفق در ارایه خدمات لجستیک و حمل و نقل سریع . در داخل کشور تا پایان 96 . در منطقه خلیج فارس تا 98 . در آسیا تا 1400.