خلال بادام درختی

امتیاز تامین کننده
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
دسته بندی: خشکبار
تولید کننده: آذين دانه كاسپين
مبلغ هر واحد 2,000,000 ریال
2,000,000 ریال
برابر با 2,000,000 ریال هر 1 کیلوگرم
حداقل تعداد سفارش 50