خلال پسته قزوین

آذين دانه كاسپين
دسته بندی: خشکبار و شیرینی
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: آذين دانه كاسپين
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 3,400,000 ریال
3,400,000 ریال
برابر با 3,400,000 ریال هر 1 کیلوگرم
حداقل تعداد سفارش 50
درباره تامین کننده

ارائه فندق پسته بادام و فراورده های آن