دستگاه آب شیرین کن های خانگی 6 مرحله ای

متفرقه
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: محیط صنعت پاسارگاد
نوع تامین کننده: شرکت بازرگانی ثبت شده
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 10
درباره تامین کننده
واردات، ساخت و تولید انواع سیستم های تصفیه و ضدعفونی آب و هوا، انواع دستگاهای تصفیه آب خانگی و صنعتی، انواع دستگاهای تصفیه و ضدعفونی هوا