بلیستر غذایی و دارویی

امتیاز تامین کننده
نوع تامین کننده: تولیدکننده / کارخانه - دارای پروانه تولید
تولید کننده: پویش چاپ
حداقل تعداد سفارش 150
توضیح درباره محصول

بلیستر غذایی و دارویی

آلومینیوم لاک دار برای بسته بندی انواع دراژه

آلومینیوم لاک دار برای بسته بندی انواع دارو

این نوع بسته بندی برای حفاظت از محصول در برابر عوامل خارجی مثل رطوبت، آلودگی و نور برای ماندگاری طولانی مفید می باشد