بلیستر غذایی و دارویی

پویش چاپ
نوع تامین کننده: تولیدکننده / کارخانه - دارای پروانه تولید
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 150

0

توضیح درباره محصول

بلیستر غذایی و دارویی

آلومینیوم لاک دار برای بسته بندی انواع دراژه

آلومینیوم لاک دار برای بسته بندی انواع دارو

این نوع بسته بندی برای حفاظت از محصول در برابر عوامل خارجی مثل رطوبت، آلودگی و نور برای ماندگاری طولانی مفید می باشد