صنایع دام و طیور

تهویه، هواکش و دمنده
  تجهیزات کشتارگاهی
   میکسر و آسیاب
    مخازن ثابت و متحرک
     سردخانه و سردکننده
      صنایع لبنی