طراحی، اجرا و ساخت پروژه های ساختمانی

عبدالعلی زاده
دسته بندی: اجرا
از 21 تا 365 روز
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: عبدالعلی زاده
نوع تامین کننده: سایر
امتیاز تامین کننده
حداقل تعداد سفارش 1
توضیح درباره محصول
  • طراحی نقشه ها و اجرای پروژه های ساختمانی
  • پیمانکاری پروژه های ساختمانی
  • ارائه مشاوره و اجرا در زمینه انواع سازه ها
  • متره و برآورد پروژه ها(محاسبات متریال و برآورد پروژه ها)
  • تهیه و تدارک تجهیزات