غذایی

کربوهیدرات ها
  صمغ ها
   آنزیم ها
    پروتئین ها
     ویتامین ها
      مواد معدنی
       طعم دهند ها
        افزودنی های مجاز