اگر آنچه را که میخواستید پیدا نکردید این فرم را تکمیل نمایید تا با شما تماس گرفته شود.
*
*
حداکثر حجم 2مکابایت

پاپ چیز 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,536,000 ریال
نظر (0 نفر)

پاپ چیک 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,284,000 ریال
نظر (0 نفر)

شنسل بی استخوان 480 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,460,000 ریال
نظر (0 نفر)

شنسل فرمینگ 950 گرم - کارتن 8 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,404,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل 2/5 کیلویی گوشتین - کارتن 4 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
2,984,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل 950 گرم - کارتن 8 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,220,000 ریال
نظر (0 نفر)