فلومتر آب پنلی 10GPM

امتیاز تامین کننده
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
دسته بندی: ابزار دقیق
تولید کننده: فن آور
زمان تحویل: از 1 تا 2 روز
مبلغ هر واحد 8,500,000 ریال
8,500,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 10