فلومتر پنلی 0.1-1

فن آور
دسته بندی: ابزار دقیق
از 1 تا 2 روز
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 5,000,000 ریال
5,000,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 10