اگر آنچه را که میخواستید پیدا نکردید این فرم را تکمیل نمایید تا با شما تماس گرفته شود.
*
*
حداکثر حجم 2مکابایت

پاپ چیز 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,536,000 ریال
نظر (0 نفر)

پاپ چیک 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,284,000 ریال
نظر (0 نفر)

شنسل بی استخوان 480 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,460,000 ریال
نظر (0 نفر)

شنسل فرمینگ 950 گرم - کارتن 8 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,404,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل 2/5 کیلویی گوشتین - کارتن 4 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
2,984,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل 950 گرم - کارتن 8 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,220,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل گوشتین 500 گرم - کارتن 24 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,760,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل ممتاز یک کیلویی گوشتین - کارتن 10 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,480,000 ریال
نظر (0 نفر)

گوشت چرخ کرده گوساله 300 گرمی - کارتن 24 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,280,000 ریال
نظر (0 نفر)

گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی - کارتن 20 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
8,200,000 ریال
نظر (0 نفر)

ناگت رنگین کمان 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,116,000 ریال
نظر (0 نفر)

ناگت مرغ سوخاری 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,116,000 ریال
نظر (0 نفر)

ناگت مرغ سوخاری 950 گرم - کارتن 8 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,292,000 ریال
نظر (0 نفر)

ناگت کودکان 450 گرم - کارتن 12 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
4,116,000 ریال
نظر (0 نفر)

همبرگر 30% 450 گرم - کارتن 20 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,710,000 ریال
نظر (0 نفر)

همبرگر 60% 450 گرم - کارتن 20 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
7,980,000 ریال
نظر (0 نفر)