مغز فندوق خام

امتیاز تامین کننده
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
تولید کننده: آذين دانه كاسپين
مبلغ هر واحد 4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
برابر با 4,000,000 ریال هر 1 کیلوگرم
حداقل تعداد سفارش 50