مغز فندوق خام

آذين دانه كاسپين
دسته بندی: خشکبار
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 4,000,000 ریال
4,000,000 ریال
برابر با 4,000,000 ریال هر 1 کیلوگرم
حداقل تعداد سفارش 50