هد سختی گیر تمام اتوماتیک

فن آور
دسته بندی: ابزار دقیق
از 1 تا 2 روز
نوع تحویل: طبق توافق طرفین
تامین کننده: فن آور
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 40,000,000 ریال
40,000,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 10
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
سایز
1
درباره تامین کننده

فلومتر های آب و هوا، دستگاه های تصفیه آب خانگی- نیمه صنعتی- صنعتی و لوازم جانبی، لوازم صنعتی