واگذاری شعب، فرانچایز

امتیاز و لایسنس
    واگذاری برند
      نمایندگی داخلی
        نمایندگی خارجی