چای ارل گری 400 گرم

شهرزاد
دسته بندی: چای و قهوه
از 2 تا 3 روز
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 620,000 ریال
620,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 100