چای فله باروتی 2/5

شهرزاد
دسته بندی: انواع نوشیدنی
از 2 تا 3 روز
نوع تحویل: بر عهده خریدار
تامین کننده: شیرین پخش مجد
نوع تامین کننده: توزیع کننده / عمده فروش – شرکت ثبت شده یا دارای جواز کسب
امتیاز تامین کننده
مبلغ هر واحد 1,230,000 ریال
1,230,000 ریال
حداقل تعداد سفارش 20
درباره تامین کننده

کار توزیع وپخش موادغذایی