اگر آنچه را که میخواستید پیدا نکردید این فرم را تکمیل نمایید تا با شما تماس گرفته شود.
*
*
حداکثر حجم 2مکابایت

باکس روکار 1 پورت

حداقل تعداد سفارش 10
200,000 ریال
نظر (0 نفر)

باکس روکار 2 پورت

حداقل تعداد سفارش 10
300,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 16 پورت Cat5e UTP

حداقل تعداد سفارش 10
2,000,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 16 پورت بدون ماژول

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)

پچ پنل 24 پورت cat 5e FTP

حداقل تعداد سفارش 10
6,400,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 24 پورت Cat5e UTP

حداقل تعداد سفارش 10
4,300,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 24 پورت Cat6 UTP

حداقل تعداد سفارش 10
12,500,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 24 پورت بدون ماژول

حداقل تعداد سفارش 10
4,000,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 48 پورت Cat5e UTP

حداقل تعداد سفارش 10
6,500,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ پنل 48 پورت Cat6 UTP

حداقل تعداد سفارش 10
18,000,000 ریال
نظر (0 نفر)

پچ کورد CAT5e FTP&CAT6 FTP

حداقل تعداد سفارش 10
0 ریال
نظر (0 نفر)

پچ کورد CAT5e UTP&CAT6 UTP

حداقل تعداد سفارش 10
0 ریال
نظر (0 نفر)

پچ کورد CAT6 UTP FLAT

حداقل تعداد سفارش 10
0 ریال
نظر (0 نفر)

پچ کورد CAT6A UTP mini

حداقل تعداد سفارش 10
0 ریال
نظر (0 نفر)

قاب پشتی

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر ( نفر)

قاب روکار شبکه 45x45 دو پورت

حداقل تعداد سفارش 10
تماس برای قیمت
نظر (0 نفر)