فلافل 2/5 کیلویی گوشتین - کارتن 4 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
2,984,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل گوشتین 500 گرم - کارتن 24 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,760,000 ریال
نظر (0 نفر)

فلافل ممتاز یک کیلویی گوشتین - کارتن 10 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
3,480,000 ریال
نظر (0 نفر)

گوشت چرخ کرده گوساله 300 گرمی - کارتن 24 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
5,280,000 ریال
نظر (0 نفر)

گوشت چرخ کرده گوساله 500 گرمی - کارتن 20 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
8,200,000 ریال
نظر (0 نفر)

همبرگر 60% گوشتین ( جعبه 500 گرم ) - کارتن 24 تایی

حداقل تعداد سفارش 5
7,560,000 ریال
نظر (0 نفر)